Skip to main content

100% kommer frem

Visjonen om å gjøre en forskjell i verden er vi stolte av. Det gir oss en ekstra grunn til å jobbe hardt og effektivt. Frank Future er hjertedrevet og derfor er det viktig for oss med nærhet til prosjektene. Dette gjør at vi ofte kjenner de personene og prosjektene vi hjelper.

Vi tror at mange ønsker å bidra til å gjøre en forskjell i verden, men ender passive av forskjellige grunner. Dette kan være:

– Mangel på kunnskap/nærhet til prosjektene.
– Mistillit til organisasjoner og adminkostnader
– Skeptiskhet til om hjelpen kommer frem
– Mangel på tid til å finne gode prosjekter.

Frank Eiendom påtar seg ansvaret for det administrative arbeidet og for å være bindeleddet mellom deg som giver og de du ønsker å støtte. Med en slik organisering kan giverne være trygge på at 100% av det som de gir går direkte inn på grasrota i de utvalgte prosjektene. Frank Eiendom AS har ingen økonomisk inntekt ved at andre støtter Frank Future.

Frank Eiendom gir bort 10% av overskuddet sitt til Frank Future og gir sine ansatte fleksibilitet slik at flere kan bli å bidra. For å holde administrativ kostnad så lavt som vi ønsker, gjøres det aller meste på frivillig basis. Vårt ønske er at flere skal få være med på dette fine arbeidet som påvirker mange som trenger en ekstra utstrakt hånd.