Skip to main content

Bli fast partner

Visjonen om å gjøre en forskjell i verden er vi stolte av. Det gir oss en ekstra grunn til å jobbe hardt og effektivt. Frank Future er hjertedrevet og derfor er det viktig for oss med nærhet til prosjektene. Dette gjør at vi ofte kjenner de personene og prosjektene vi hjelper.

Vi tror at mange ønsker å bidra til å gjøre en forskjell i verden, men ender passive av forskjellige grunner. Dette kan være:

– Mangel på kunnskap/nærhet til prosjektene.
– Mistillit til organisasjoner og adminkostnader
– Skeptiskhet til om hjelpen kommer frem
– Mangel på tid til å finne gode prosjekter.

Frank Eiendom påtar seg ansvaret for det administrative arbeidet og for å være bindeleddet mellom deg som giver og de du ønsker å støtte. Med en slik organisering kan giverne være trygge på at 100% av det som de gir går direkte inn på grasrota i de utvalgte prosjektene. Frank Eiendom AS har ingen økonomisk inntekt ved at andre støtter Frank Future.

Frank Eiendom gir bort 10% av overskuddet sitt til Frank Future og fristiller sine ansatte slik at flere kan bli å bidra. Vårt ønske er at flere skal få være med på dette fine arbeidet som påvirker mange som trenger en ekstra utstrakt hånd.

Hvordan går vi frem?

Vi stiller gjerne opp i din bedrift for å presentere prosjektene for dere og svare på alle spørsmål dere har. Her får dere inngående kjennskap til hvert enkelt prosjekt og hva planene er for de neste årene. Når dere velger å støtte et prosjekt er det fint at vite at det ligger en god plan bak dette og at pengene blir brukt som avtalt. Når pengene er gitt så vil man få informasjon om hvordan prosjektet går fremover og man vil få resultatrapporter av det man har gitt.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker å være med eller ønsker mer informasjon.