Mukta Kamiya

I 2019 dro vår ansatte Snorre Løvstad til Nepal for å besøke flere folkeslag. Helt sør og inntil grensen til India møter han er folkslag som som kalles Mukta Kamiya. Navnet betyr «fri slave». I 2016 ble dette folkeslaget frigjort av den Nepalske regjeringen. Tidligere jobbet de på bondegårder til lokale bønder uten lønn og selvbestemmelse over eget liv. Samtidig som de ble frigjort ble de tildelt et landområde sør mot grensen til India hvor de kan bosette seg og dyrke opp jorden.

For å overleve er det fortsatt mange som jobber på bondegårder i bytte mot litt mat. Lønnen kan ligge på under en dollar eller at man får noen grønnsaker for en dags arbeid. Noen har klart å få seg jobb, men må sykle minst to timer hver dag for å komme dit. De økonomiske ressursene er så lave at alt av penger går til mat og det gjør at de ikke er posisjon til å skape vekst selv. Det er også vanskelig å se sine egne muligheter når man tidligere har vært slaver og da er også lett å vandre i tidligere lærte mønstre. Dvs at man fortsatt må opptre som slave for å overleve.

Barn og unge får minimalt med skolegang og det er viktig for foreldrene at de arbeider for å bidra med å skaffe mat. Dette gjør at neste generasjon begrenses i sin mulighet for å utvikle sine liv og de går glipp av mye kunnskap ved mangel på skolegang. Døtrene i familien kan bli giftet bort når de kommer i tenårene for at familiene skal slippe å brødfø så mange.

Frank Future har vært i området og bygd brønner slik at de skal kunne dyrke sin egen jord. Det er vanskelig å få til nok vekst siden det er mangel på vann og jorden tørker ut. Med enkle brønner og tilgang på vann gir dette muligheter for å bli mer selvforkynt. Det er frem til nå bygget 8 brønner.

Frank Future sonderer også muligheten for å skape skolepakker slik at vi kan tilby en mulighet for barna å gå på skole. En skolepakke inneholder leie av en skoledrakt, skolemateriell og skoelavgifter. Skole koster penger og foreldrene har ofte ikke råd til å betale dette. Samtidig må det gjøres et forarbeid for å se om foreldrene forstår verdien av skole og om de vil benytte seg av tilbudet. Vi ser nå etter partnere som vil være med oss på denne reisen.

Frank Future har vært i området og bygd brønner slik at de skal kunne dyrke sin egen jord. Det er vanskelig å få til nok vekst siden det er mangel på vann og jorden tørker ut. Med enkle brønner og tilgang på vann gir dette muligheter for å bli mer selvforkynt. Det er frem til nå bygget 8 brønner.

Giverinformasjon

VIPPS: 722647
FRANK FUTURE

Merk tekst med: Nepal

Ved gave på konto: 1506.03.91.448
Merk: Nepal

Frank Eiendom As
Org.nr: 989 085 840
Personvernerklæring
Kontaktperson:
Bjørnar Garton-Kristiansen
Tlf: 90888606
Mail: bjornar@frankbyggfornyelse.no
Kontaktperson:
Snorre B. Løvstad
Tlf: 48071293
Mail: snorre@margarinfabrikken.no

For å støtte kan du gå inn på hvert enkelt prosjekt og du vil finne informasjon der.