Skip to main content

Mukta Kamiye, Slavefolket

Få med deg historien

Tenk deg denne situasjonen. For 6-7 år siden så ble hele din familie satt fri fra slaveri. Et liv i total avhengighet blir snudd på hodet og nå skal dere klare dere selv. Uten å eie noe, uten ordentlig skolegang, traumer som plager deg, lite ressurser og med livets motgang skal du ta vare på den nye dyrebare friheten. Livet før var overlevelse uten selvbestemmelse, mens nå er det overlevelse på egne premisser. Dette er dagens situasjon for Mukta Kamiye.

BRØNN GIR TILGANG TIL SELVPRODUSERT MAT. VI ØNSKER AT HVER LANDSBY SKAL FÅ TILGANG PÅ VANN

SKOLE GIR MULIGHETER OG FRIHET TIL Å VELGE. VI ØNSKER Å GI ALLE BARN AV MUKTA KAMIYA EN MULIGHET FOR GOD UTDANNING

BRØNN GIR TILGANG TIL SELVPRODUSERT MAT. VI ØNSKER AT HVER LANDSBY SKAL FÅ TILGANG PÅ VANN
SKOLE GIR MULIGHETER OG FRIHET TIL Å VELGE. VI ØNSKER Å GI ALLE BARN AV MUKTA KAMIYE EN MULIGHET FOR GOD UTDANNING

Mukta Kamiye bor i Bardiya, et område som ligger helt i Sør/Vest Nepal. Mukta Kamiye betyr direkte oversatt «fri slave». Dette folkeslaget har lidd under veldig dårlige vilkår inntil de ble satt fri av Nepalske myndigheter for kun noen år tilbake. Kamiye systemet var en arbeidsordning hvor man kunne bo på en bondegård og ved å gi bort arbeidskraft skulle man etterhvert få tildelt et hus eller et landområde av bonden. Men bøndene utnyttet dette og påla Mukta Kamiye større kostnader enn inntekter slik at de ble evige gjeldslaver og dermed gratis arbeidskraft. Vi har fått høre om barn og kvinner som har blitt utnyttet, seksuelt misbrukt og som har måtte jobbet hardt. Mennene ble tvunget til å arbeide hver dag til solen gikk ned, men gjelden bare økte. Huset eller landflekken de ventet på kom aldri og familien og barna ble da slaver siden de ikke kom seg ut av kontrakten. Hele dette systemet ble avskaffet for bare noen få år siden og hver Mukta Kamiye familie fikk en liten jordflekk på 340 m2 der de kan bygge sitt eget hus eller dyrke grønnsaker. Når vi møtte de for 4 år siden bodde de i jordhus uten strøm og landjorda rundt var tørr og vanskelig å dyrke. Med riktig grep kan vi dem håp for fremtiden og skape en fremtid for disse som har slitt altfor mye i sitt liv.

Snorre forteller: I 2019 fikk jeg høre gjennom vår lokale kontakt at det fantes er frisatt slavefolk sørvest i Nepal. Det var vanskelig å ta innover seg at dette var virkelighet og derfor dro jeg dit med viss sunn skeptiskhet med tanke på at dette kunne være en røverhistorie. De hadde samlet 200 mennesker og gjennom historiene de delte ble jeg sjokkert av at røverhistorien viste seg å holde vann. Så sent som 2016 hadde de lidd som slaver og fortsatt var det folk jeg møtte som levde på under 1 dollar dagen. Dette gjorde vondt langt inn i sjelen og jeg kunne umulig forstå hvilke lidelser disse menneskene hadde vært igjennom. Mitt privilegerte liv ble plutselig malt foran mine øyne og behovet for å gjøre noe ble stort. Jeg ønsket å bidra for å gi dette folket verdigheten tilbake. Det er dette jeg og Frank Future inviterer deg med på.

Skolegang i 1 år for ett barn koster 3600 kr eller 300 kr i måneden

Skolegang i 1 år for ett barn koster 3600 kr eller 300 kr i måneden

Skolegangen til Mukta Kamiye er fraværende og i beste fall av dårlig kvalitet. Vi har derfor inngått et samarbeid med New land Academy som tilbyr 10 år med utdannelse. Vi har pr i dag 40 barn i denne skolen og gjennom et år har vi fått testet og fulgt opp skolen og sett at det fungerer.

Gjennom økonomisk støtte får vi gitt de god undervisning og at gjennomfører den årlige eksamen. Vi ønsker å støtte hver enkelt elev til de går ut av 10 klasse og etter det er det opp til eleven selv og foreldrene å velge veien videre. Vi ønsker at mentaliteten som slave forblir i foreldregenerasjonen og barna av Mukta Kamiye skal få skolegang som gir dem muligheter videre i livet.

I Nepal har regjeringen plikt til å tilby skolegang, men offentlige skoler gir ikke god nok kvalitet. I det offentlige tjener lærerne så lite at de må tilby kveldsundervisning for elevene. For å få barn til kveldsundervisning kan læreren bevisst undervise dårlig på dagtid slik at elevene må møte opp på kvelden for å fullføre undervisningen. New Land Academy er en privat skole som fortsatt har lite ressurser, men har god nok kvalitet i forhold til Nepalsk standard. Kvaliteten er et stykke under norsk standard, men vårt mål er å gi barn av Mukta Kamiye like muligheter som andre barn som bor i nærområdet. Ved å støtte et barn så betaler man for skoleuniform, gebyer for eksamen, administrasjon, buss og skolebøker.

Vi ønsker at mentaliteten som slave stopper i foreldregenerasjonen og ikke går videre. Og barna av Mukta Kamiye skal få skolegang som gir muligheter.

Vi ønsker at mentaliteten som slave stopper i foreldregenerasjonen og ikke går videre. Og barna av Mukta Kamiye skal få skolegang som gir muligheter.

Foreldrene

Foreldrene i Mukta Kamiye har ikke selv opplevd at skolegang gir mat på bordet, men det er hardt arbeid som gjelder. Mye av grunnen til at de vil at barna skal gå på skole er at de selv blir satt fri til å jobbe uten å passe barna. De opplever det vanskelig å følge opp skolegangen til sine egne barn siden de selv ikke har gått på skole. Vi møtte foreldre som måtte velge hvilke barn som skulle på skole og hvem som skulle være hjemme. Vi møtte barn som ikke gikk på skole i det hele tatt og de som gikk på skole hadde store hull i sin kunnskap. Kunnskap er veien ut av fattigdom og utdannelse gir muligheter for neste generasjon.
EN BRØNN KOSTER 8000 KR

Brønn gir liv

Hver familie fra Mukta Kamiye har fått tildelt et landområde på 340m2. Det er ca 20 familier som bor sammen før det er ca 400 meter til neste landsby. Det har vært vanskelig å dyrke jorden pga mangel på vann. Vi har funnet vann under bakken og gjennom enkel brønnborring til 8000 kr kan vi få vann til å dyrke tomtene sine. Vannet fra brønnen fordeles mellom naboene slik at alle får dyrket på sin tomt slik at de blir selvforsynt med grønnsaker. Tilgang på vann er magisk! En fungerende brønn gir 4 sesonger med grønnsaker hvert år og denne brønnen vil fungere de neste 20 årene. Verdien av de 8000 kronene er enorm for de som får dem.
Et område som står udyrket pga mangel på vann. Når vi så dette på vårt første besøk så skjønte vi at her ligger gullet rett under bakken. Vi må bare få det opp.
Et eksempel på en famile som utnyttet brønnen de har tilgang på. Nå kan familen spise seg mette som igjen gir de rom og energi til å bekymre for andre ting . Vårt håp er at brønnene gir fotfeste for videre utvikling og vekst for hver familie.
For kun 8000kr kan vi bestille brønnborring, pumpesystem og en elektrisk stabilisator. Med håndkraft borrer de ca 30 meter nedover. Siden området er flatt er vi sikre på at det ligger vann under hele området.

For å se hvordan du kan bidra, så trykk på hvordan bidra.