Katastrofehjelp: Mosambik

Frank Future ønsker å kunne bidra til de som trenger det mest når katastrofen rammer. Vi ønsker å være katastrofehjelpere!

I mars 2019 år ble Mosambik, ett av Afrikas fattigste land, rammet av en syklon og en påfølgende flom. Flere hundretusen mennesker er blitt rammet. I tillegg til de som ble tatt direkte av flommen, så står nå hele regioner uten rent vann og kloakkanlegg.

Vannbårne sykdommer som difteri og kolera spres raskt, og tar livet av de svakeste. Det vil ta lang tid å bygge opp disse lokalsamfunnene fra bunnen av. Redd barna er en av organisasjonene som har vært engasjert i Mosambik over tid. De jobber nå for begrense de katastrofale etterdønningnen av syklonen.

Frank Future har bistått med økonomisk støtte til krisen gjennom Redd Barna sitt arbeid. 

Informasjon

 Les mer om hva Redd Barna gjør for hjelpe til. Du er hjertelig velkommen til å bidra gjennom denne linken. 

Frank Eiendom As
Org.nr: 989 085 840
Personvernerklæring
Kontaktperson:
Bjørnar Garton-Kristiansen
Tlf: 90888606
Mail: bjornar@frankbyggfornyelse.no
Kontaktperson:
Snorre B. Løvstad
Tlf: 48071293
Mail: snorre@margarinfabrikken.no

For å støtte kan du gå inn på hvert enkelt prosjekt og du vil finne informasjon der.