Mercy Ships

Frank Eiendom ønsker å støtte Mercy ships fordi vi er veldig imponert over det arbeidet som gjøres. De gir håp til mennesker som sliter tungt pga dårlig tilgang på helsetjenester. Det legges ned et enormt mye arbeid for å holde Mercy ships seilende i form av frivillighet og gaver. Dette er et samarbeidsprosjekt som går på tvers av alle landegrenser og er omsorg på sitt beste.    
Foto hentet fra mercyships.no

Foto hentet fra mercyships.no

Mercy ships er et flytende sykehus som tilbyr helsetjenester i land der dette er mangelvare. De tilbyr landenes regjeringer et samarbeid om å bygge opp helsefaglig infrastruktur slik at helsetjenester kan fotsette etter at båten forlater havna. 

Foto hentet fra mercyships.no

Båten drives av frivillige fra hele verden som jobber ulønnet på båten. Driften av båten støttes av gaveinntekter noe som er veldig imponerende siden det er et helt sykehus. Mercy Ships mottok nylig støtte fra Norad i Norge som er en bekreftelse på kvaliteten på tjenestene de leverer. 

Foto hentet fra mercyships.no

Ombord i båten utføres ansiktskirurgi, brannskadekirurgi, øyekirurgi, lindrende pleie, ortopedi, tannbehandling, vvf og generell kirurgi. Før båten legger til kai er det legeteam som gjør research og som utfører enklere behandling inne på land. De pasientene som kvalifiserer for operasjon blir invitert ombord i båten hvor operasjonen blir gjort i proffesjonelle sykehusfasiliteter.  

Giverinformasjon

VIPPS: 722647
FRANK FUTURE

Merk tekst med: Mercy Ships

Ved gave på konto: 1506.03.91.448
Merk: Mercy Ships

Det er også mulig å være med som hjelper ombord i båten. Takk for din støtte!
Frank Eiendom As
Org.nr: 989 085 840
Personvernerklæring
Kontaktperson:
Bjørnar Garton-Kristiansen
Tlf: 90888606
Mail: bjornar@frankbyggfornyelse.no
Kontaktperson:
Snorre B. Løvstad
Tlf: 48071293
Mail: snorre@margarinfabrikken.no

For å støtte kan du gå inn på hvert enkelt prosjekt og du vil finne informasjon der.