Skip to main content

Jonathan Center

Jonathan Center er en ideell organisasjon, registrert Tirana, Albania for å hjelpe barn med Downs syndrom, autisme og barn med lignende spesielle behov. De ønsker å øke bevisstheten til familien rundt barnet slik at de kan oppnå det beste i livet. Hensikten er å bringe en forandring i samfunnet slik at barn med spesielle behov blir akseptert, integrert og har miljø de kan være i. 
 
I Albania er det veldig lite tilbud for barn med spesielle behov. Det kan være skambelagt å få barn med Down syndrome og autisme. Barn blir ofte holdt hjemme i familien uten at de får muligheten til å være med i samfunnet. Jonathan Center ligger i hovedstaden i Albania hvor de har startet et center med dagtilbud hvor familier kan komme med sine barn. Dette gjør at familiene får et større nettverk, de har noen å snakke med og man får økt kunnskap på som er mulig å oppnå med barn med spesielle behov. Jonathan Center jobber for at barn med spesielle behov skal verdsettes på lik linje med andre barn. 
 
Siden de har startet opp har de jobbet aktivt med å øke kompetansen på de som jobber i Jonathan Center. For å få til dette har de hentet inn kompetanse fra land som har kommet lengre enn Albania på dette feltet. Når barna kommer til senteret får de delta på pedagogisk opplegg hvor de får øvet på motorikk, prat, sang og sosialt samspill. Jonathan Center er drevet på frivillige midler og mye av tiden går med på å hente inn midler. Etter at de startet opp har de blitt forespurt om delta på regionale samlinger for å dele av sin erfaringer inn i mot kommune og stat. 
 
Vi hadde selv en av våre aksjonærer som besøkte Jonathan Center i 2017. Det var etter dette besøket vi forstod hvor viktig dette arbeidet var for barn med spesielle behov, deres familier og ikke minst hvilke stemme Jonathan Center har inn mot myndighetene i Albania. 
Night to shine
Hvert år arrangeres det et helt spesielt ball for barn med spesielle behov i Tirana. I samarbeid med en lokal kirke skapes det en helt spesiell atmosfære. Denne kvelden får de lov til skinne samtidig som de vartes opp som prinser og prinsesser. 
Ett av årets høydepunkter er at Jonathan Center har startet et program for å gi flere av ungdommene arbeid gjennom flere lokale bedrifter.

Les mer om Jonathan Center på deres egen nettside

Mitt budskap til alle foreldre er å investere i ditt barns fremtid, slik at de vil være aktivert for hverdagen. Dette påvirker din livskvalitet og barnets. Lykken er der, hvor vi lever hver dag!

Suela