Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/margasdy/public_html/frankfuture/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Blue cross Kenya, Kisumu

Street children program

Ishmael Shem begynte på 90 tallet å ta til seg gategutter i eget hjem for å hjelpe de til et bedre liv. Kisumu er en av øst-Afrikas største byer og det er mange gutter som ender på gata av diverse grunner. Disse  blir lett avhengig av å sniffe lim som har en sultdøyvende effekt. Etter å jobbet med dette gjennom mange år ble Blue cross Kisumu startet opp i 2009. Blue cross Kisumu jobber med rusavhengighet på mange nivåer, preventivt og rehabelitering.

KKH- Kingdom Kids Home er et gatebarn program. Her arbeides det med oppsøkende virksomhet ute på gata. Det gjennomføres kartlegging av historien til hver enkelt og der det er mulig prøver man å få til gjenforening med familie. I tillegg jobbes det med ordninger som sikrer skolegang, støtteordninger og alternative boløsninger for de som trenger det mest.  

Å hjelpe et barn er et langtidsprosjekt, og arbeidet er utfordrende på mange vis. En av utfordringene er økonomi. En av aksjonærene i Frank Eiendom er en god venn av Ishmael og har vært i Kisumu flere ganger. . Som et resultat av det nære kjennskapet til arbeidet har dette blitt en av Frank Futures hjertebarn. Det er fantastisk hver gang et barn kan snus fra gateliv til et liv med fremtid. Vi er stolte på å være en del av dette arbeidet.

Frank Future har vært med å hjelpe til med oppgraderingsarbeid av huset og nye toalettfasiliteter. FF har også donert 2 motorsykler slik at arbeidet med å nå ut kunne bli mer effektivt. Nå bidrar FF med fast støtte for å bidra til holde arbeidet gående. 

Giverinformasjon

De har en egen side hvor du kan betale med mastercard, visa og PayPal. 

Frank Eiendom As
Org.nr: 989 085 840
Personvernerklæring
Kontaktperson Frank Future:
Silje Klommestein Kristiansen
Tlf: +47 41 52 17 87

For å støtte kan du gå inn på hvert enkelt prosjekt og du vil finne informasjon der.