Skip to main content

Frank Future

Frank Future er utviklingskonseptet til Frank Eiendom AS. Eiendomskonsernet ønsker å gi tilbake til samfunnet og bidra til utvikling. Hvert år blir 10% av konsernets overskudd øremerket til Frank Future. Disse midlene skal gå til prosjekter i Frank Future.

Flere av aksjonærene har vært ute på reiser og kommet i kontakt med gode prosjekter, og har et stort engasjement for disse. Vi ønsker at størst mulig andel av pengene skal gå direkte til prosjektet og har derfor ingen lønnede personer i Frank Future. Med et konsern i ryggen har vi muligheten til å bidra mer helhetlig og forplikte oss over lengre tid enn det vi får til som enkeltpersoner.

Enhver hjelpeorganisasjon har kostnader til administrasjon. I Frank Future bæres denne i sin helhet av Frank Eiendom ved at de tillater sine ansatte å bruke av sin arbeidstid for å dekke dette behovet. I tillegg utpeker de hvert år 2 aksjonærer til å drifte Frank Future. På denne måten er det trygghet for at tilnærmet 100% av midlene våre partnere gir kan gå direkte til prosjektet.

Bakgrunnshistorie

Frank Kristiansen vokste opp i et hjem med trange kår i Trysil. Som 15-åring begynte han å bygge vevstoler i farens verksted. Han jobbet seg opp fra null kroner til å drifte tømrerbedriften Frank Kristiansen AS i Mesterhus.

Dette gav han muligheten til å bygge og leie ut et næringsbygg i Drøbak. Dette var begynnelsen på Frank Eiendom AS.Hans etterkommere forvalter nå eiendomskonsernet Frank Eiendom AS.

Siden den gang har eiendomsmassen vokst, og flere datterselskaper har sett dagens lys. I tillegg til ordinær utleie av næringsbygg og boliger, så har konsernet investert i både minilager, escaperooms og eiendomsutvikling.

Frank har overdratt aksjer til sine 14 barn og disse styrer nå Frank Eiendom AS, samt at de er daglig ledere i de ulike datterselskapene. Ved denne overgangen ble det tidlig klart at mange av aksjonærene ønsket at Frank Eiendom skulle være noe mer enn økonomisk gevinst for aksjonærene. Og med dette utgangspunktet så har Frank Future blitt til.

Vår visjon

Gjennom Frank Future ønsker Frank Eiendom å bidra til en bedre verden. Dette vil gjøres gjennom å investere minimum 10 % av selskapets overskudd i utviklingsprosjekter. Med direkte engasjement i prosjektene ønsker vi å inspirere bedrifter og private til å være med på denne reisen sammen med oss.

Humanitære prosjekter

Frank Future gir økonomiske bidrag til organisasjoner, prosjekter eller enkeltpersoner. Vi ønsker å være med på å bygge samfunn og enkeltmennesker. Vi har særskilt engasjement i Nepal, Kenya og Albania i prosjekter som vi synes er veldig gode.

Mikrofinans

Frank Future støtter mikrofinans. Fordelene med mikrofinans er man er med på å bygge et samfunn fra bunnen ved å gi muligheter til lokale bedrifter. Ved å gi lån, i stedet for bidrag, sikrer man en forsvarlig drift og bærekraftige prosjekter. 

Finansiering/investering

Frank Future investerer i prosjekter i utviklingsland som bidrar til økonomisk vekst. Dette kan skje gjennom å starte egne prosjekter eller ved å finansiere eksisterende prosjekter. Frank Utvikling kan også bidra gjennom å innvilge lån til enkeltpersoner eller bedrifter som har prosjekter med mulighet for økonomisk gevinst.

Organisering i Frank Future

På Frank Eiendom sin generalforsamling blir aksjonærerer valgt inn til å lede Frank Future. Disse har bestemmelsesrett i Frank Future og rapporterer til generalforsamlingen og styret i Frank Eiendom AS.

/   I tillegg så har vi frivillig arbeidere som bidrar inn i Frank Future sitt arbeid. Dette setter vi veldig stor pris på.

Arbeidsgruppa består av:

Bjørnar Garton-Kristiansen

    Leder

Bjørnar eier og driver til daglig firmaet Fliskunstnerne AS sammen med sin bror. Han er en engasjert og glad fyr som brenner for gjøre en forskjell med de midlene han har.

Han har besøkt Kenya flere ganger og har et mangeårig vennskap med Ishmael som leder Blå Kors sitt arbeid i Kisumu, Kenya.

bjornar@fliskunstnerne.no
tlf : 908 88 606

Snorre Bjerkestrand Løvstad

PROSJEKTMEDARBEIDER

Snorre er en grunder som har hatt muligheten til å jobbe med oppstart av flere firmaer. Han jobber nå som daglig leder i Eagle for å fremme entreprenørskap blant de fattigste i verden.

Han er stadig ute å reiser og har et utbredt kontaktnettverk i Nepal, Fillipinene, Albania og Pakistan