Hvem er vi?

Frank Eiendom AS

Frank eiendom as ble startet av Frank Kristiansen. Han jobbet seg opp fra null kroner til å drifte tømrerbedriften Frank Kristiansen AS i Mesterhus. Dette gav han muligheten til å bygge og leie ut et næringsbygg i Drøbak. Dette var begynnelsen på Frank Eiendom AS.

Siden den gang har eiendomsmassen vokst, og flere datterselskaper har sett dagens lys. I tillegg til ordinær utleie av næringsbygg og boliger, så har konsernet investert i både minilager, escaperooms og eiendomsutvikling.

Han har overdratt aksjer til sine 14 barn og disse sitter nå i styret til Frank Eiendom AS, samt at de er daglig ledere i de ulike datterselskapene. Ved overgangen til et aksjeselskap ble det tidlig klart at mange av aksjonærene ønsket at Frank Eiendom skulle være noe mer enn økonomisk gevinst for aksjonærene. Konsernet har derfor høye etiske standarder for driften sin i tillegg til Frank Future

Frank Future

Frank Future er utviklingskonseptet til Franke Eiendom AS. Eiendomskonsernet ønsker å gi tilbake til samfunnet og bidra til utvikling. Hvert år blir 10% av konsernets overskudd øremerket til Frank Future. Disse midlene skal gå til prosjekter i Frank Future.


Flere av aksjonærene har vært ute på reiser og kommet i kontakt med gode prosjekter, og har et stort engasjement for disse. Vi ønsker at størst mulig andel av pengene skal gå direkte til prosjektet og har derfor ingen lønnede personer i Frank Future. Med et konsern i ryggen har vi muligheten til å bidra mer helhetlig og forplikte oss over lengre tid enn det vi får til som enkeltpersoner.

Enhver hjelpeorganisasjon har kostnader til administrasjon. I Frank Future bæres denne i sin helhet av Frank Eiendom ved at de tillater sine ansatte å bruke av sin arbeidstid for å dekke dette behovet. I tillegg utpeker de hvert år 2 aksjonærer til å drifte Frank Future. På denne måten er det trygghet for at tilnærmet 100% av midlene våre partnere gir kan gå direkte til prosjektet.

Organisering i Frank Future

Frank Future har en egen arbeidsgruppe. Gruppa består av 2 aksjonærer som blir valgt på Frank Eiendom sin generalforsamling. Disse 2 tar stilling til hvilke prosjekter som skal støttes og hvordan dette best utføres.

Arbeidsgruppa i Frank Future er kun underlagt generalforsamlingen i Frank Eiendom AS. Gruppa rapporterer til generalforsamlingen og styret i Frank Eiendom AS.

Arbeidsgruppa består av:

Bjørnar Garton-Kristiansen

    Leder

Bjørnar er tømrer og flislegger og jobber som prosjektleder i Frank Byggfornyelse AS. Han er en engasjert og glad fyr som brenner for gjøre en forskjell med de midlene han har.

Han har besøkt Kenya flere ganger og har et mangeårig vennskap med Ishmael som leder Blå Kors sitt arbeid i Kisumu, Kenya.

Snorre Bjerkestrand Løvstad

PROSJEKTMEDARBEIDER

Snorre er utdannet sosionom, men jobber nå som daglig leder i eiendomselskapet Margarinfabrikken AS og Frank Minilager AS.

Han er stadig ute å reiser med familien og er da i kontakt med forskjellige prosjekter. Blandt annet Khayalami i Sør Afrika og Jonathan Center i Albania.  

Frank Eiendom As
Org.nr: 989 085 840
Personvernerklæring
Kontaktperson:
Bjørnar Garton-Kristiansen
Tlf: 90888606
Mail: bjornar@frankbyggfornyelse.no
Kontaktperson:
Snorre B. Løvstad
Tlf: 48071293
Mail: snorre@margarinfabrikken.no

For å støtte kan du gå inn på hvert enkelt prosjekt og du vil finne informasjon der.