Skip to main content

Demotekst demotekst demotekst demotekst.

Demotekst demotekst demotekst demotekst.

Demotekst demotekst demotekst demotekst.

Demotekst demotekst demotekst demotekst.

Frank Future – Ønsker å bidra

Frank Kristiansen vokste opp i et hjem med trange kår i Trysil. Som 15-åring begynte han å bygge vevstoler i farens verksted. I løpet av sitt liv har han jobbet hardt for å kunne gi fra seg et livsverk som andre kan bygge videre på. Hans etterkommere forvalter nå eiendomskonsernet Frank Eiendom AS. Vi i Frank Eiendom er i en heldig posisjon med mange muligheter. Dette ønsker vi å bruke for å hjelpe andre gjennom Frank Future.

Prosjekter vi støtter

Vil du være med? Tilnærmet 100% av støtten du gir vil gå direkte til prosjektet.

Vår visjon

Gjennom Frank Future ønsker Frank Eiendom å bidra til en bedre verden. Dette vil gjøres gjennom å investere minimum 10 % av selskapets overskudd i utviklingsprosjekter. Med direkte engasjement i prosjektene ønsker vi å inspirere bedrifter og private til å være med på denne reisen sammen med oss.

Humanitære prosjekter

Frank Future gir økonomiske bidrag til organisasjoner, prosjekter eller enkeltpersoner. Vi ønsker å være med på å bygge samfunn og enkeltmennesker. Vi har særskilt engasjement i Nepal, Kenya og Albania i prosjekter som vi synes er veldig gode.

Mikrofinans

Frank Future støtter mikrofinans. Fordelene med mikrofinans er man er med på å bygge et samfunn fra bunnen ved å gi muligheter til lokale bedrifter. Ved å gi lån, i stedet for bidrag, sikrer man en forsvarlig drift og bærekraftige prosjekter. 

Finansiering/investering

Frank Future investerer i prosjekter i utviklingsland som bidrar til økonomisk vekst. Dette kan skje gjennom å starte egne prosjekter eller ved å finansiere eksisterende prosjekter. Frank Utvikling kan også bidra gjennom å innvilge lån til enkeltpersoner eller bedrifter som har prosjekter med mulighet for økonomisk gevinst.