Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/margasdy/public_html/frankfuture/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Frank Future - Ønsker å bidra

Frank Kristiansen vokste opp i et hjem med trange kår i Trysil. Som 15-åring begynte han å bygge vevstoler i farens verksted. I løpet av sitt liv har han jobbet hardt for å kunne gi fra seg et livsverk som andre kan bygge videre på. Hans etterkommere forvalter nå eiendomskonsernet Frank Eiendom AS. Vi i Frank Eiendom er i en heldig posisjon med mange muligheter. Dette ønsker vi å bruke for å hjelpe andre gjennom Frank Future.

Vår visjon

Gjennom Frank Future ønsker Frank Eiendom å bidra til en bedre verden. Dette vil gjøres gjennom å investere minimum 10 % av selskapets overskudd i utviklingsprosjekter. Hovedsakelig vil investeringen skje i inntektsgivende aktiviteter som på sikt vil sikre økonomisk uavhengighet. Frank Future støtter også veldedige formål i innland og utland.

Humanitære prosjekter

Frank Future gir økonomiske bidrag til organisasjoner, prosjekter eller enkeltpersoner. Dette skal i utgangspunktet være engangsytelser eller bidrag over et kort tidsrom. Dette kan både være prosjekter i Norge eller i utlandet.

Mikrofinans

Frank Future støtter mikrofinans. Fordelene med mikrofinans er man er med på å bygge et samfunn fra bunnen ved å gi muligheter til lokale bedrifter. Ved å gi lån, i stedet for bidrag, sikrer man en forsvarlig drift og bærekraftige prosjekter. 

Finansiering/investering

Frank Future investerer i prosjekter i utviklingsland som bidrar til økonomisk vekst. Dette kan skje gjennom å starte egne prosjekter eller ved å finansiere eksisterende prosjekter. Frank Utvikling kan også bidra gjennom å innvilge lån til enkeltpersoner eller bedrifter som har prosjekter med mulighet for økonomisk gevinst.

Frank Eiendom As
Org.nr: 989 085 840
Personvernerklæring
Kontaktperson Frank Future:
Silje Klommestein Kristiansen
Tlf: +47 41 52 17 87

For å støtte kan du gå inn på hvert enkelt prosjekt og du vil finne informasjon der.